1 million til Referansenettverk for HPC

Sigma2 har signert kontrakt med Forskningsrådet for å lede Referansenettverk for HPC i Norge.

Forskningsrådet har gjennom sitt IKT Pluss program bevilget 1 million kroner for perioden 2019 – 2020 til Sigma2, for å lede nyskapningen Referansenettverk for Høyhastighets beregning (HPC)

Forskningsrådets mål med å etablere et referansenettverk for HPC er å stimulere til økt nasjonalt samarbeid innenfor anvendelse av HPC. Gjennom å koordinere norsk deltakelse i europeisk samarbeid om HPC og relatert IKT-utvikling skal referansenettverket bidra til at norske aktører, fra både forskning og industri, får tilgang til viktig informasjon om pågående europeisk samarbeid om utvikling og effektiv utnyttelse av verdensledende HPC-teknologier.

- Vi er takknemlige for tilliten vi får fra Forskningsrådet og målet vårt er at referansenettverket skal bidra til økt norsk deltakelse i Horisont 2020 og andre europeiske satsninger innenfor HPC og anvendelser, sier spesialrådgiver i Sigma2 Hans A. Eide, som er prosjektleder for det nasjonale referansenettverket.

 - Vi er i dialog med en rekke forskningsinstitusjoner, forskningsinstitutter og industrivirksomheter rundt omkring i landet, og vil invitere disse aktørene til en Kick-Off for HPC Referansenettverket i oktober.  

En spesielt viktig oppgave for Sigma2 og referansenettverket vil være å sikre en vellykket etablering av et nasjonalt HPC kompetansesenter som en del av EuroHPC-satsningen.