Coastal landscape. Photo.

Konferanse: Digitalisering av kystnæringene

Data, høykapasitetsberegninger og kunstig intelligens
 

Ønsker du å vite mer om hvilke tjenester som finnes for deg som driver innen kystnæring? Da bør du melde deg på Næringskonferansen i Måløy. Det nasjonale kompetansesenteret for HPC (NCC) samler kystnæring, klynger og tjenestetilbydere til to spennende dager satt av til å snakke om innovasjon og vekst. Her får du delta i interessante diskusjoner og høre fra bedrifter som har lyktes med digitalisering.

Det nasjonale kompetansesenteret for HPC er et samarbeid mellom Sigma2, SINTEF og NORCE. Vi hjelper små og mellomstore bedrifter med å bli mer effektive og innovative, og er en viktig inngangsport til avansert teknologi for industri og offentlig forvaltning.

 

Når & hvor?

Dato: 6. og 7. desember
Sted: Måløy, Vestland
Deltakeravgift 500 kr uten middag / 1300 kr inkl. middag tirsdag 6. desember
 

Visste du forresten at de nasjonale superdatamaskinene, som Folkehelseinstitutet brukte til sine simuleringer under pandemien og som de norske klimaforskerne benytter når de leverer underlag til FNs klimapanel, også er tilgjengelig for deg? Nye superdatamaskiner skal plasseres i Lefdal Mine Datacenter (LMD), og det nasjonale lagringsanlegget for forskningsdata er allerede på plass. Lefdal Mine Datacenter holder til dypt inne i fjellet, i en gammel olivingruve i nærheten av Måløy. Her har de skapt et spektakulært underjordisk område med datasenterløsninger for sine kunder.

Ikke gå glipp av muligheten til å bli med og se selv! I programmet litt lenger ned på denne siden finner du to alternative tidspunkt for omvisning i gruvene i forbindelse med konferansen.

 

Delta på konferansen
 

Påmelding skjer via Måløy Vekst og påmeldingssystemet Tikkio. Når du trykker på knappen kommer til du et påmeldingskjema hvor du velger om du ønsker å delta på hele eller deler av konferansen.

 

Tirsdag 6. desember

 • 14:55 Velkommen til konferanse Roger Kvam og Sindre Kvalheim
   
 • 15:00 Åpning av program med innslag om nasjonal satsing på digitalisering og vekst
   
 • 15:00 Åpning av program i Måløy av KDD, Sigbjørn Gjeldsvik
   
 • 15:20  Vestland fylkeskommune, v/prosjektleder Hans Inge Gloppen, “Temaplan bredband og digitalisering 2023-2029”

Hans Inge Gloppen, Vestland fylkeskommune

Hans Inge jobber med digital infrastruktur i Vestland fylkeskommune. Han har forvaltningsansvar for offentlig støtte til bredbånd, finansiert over statsbudsjettet. Kartlegger områder som trenger utbygging, prioriterer prosjekter, bevilger midler og forhandler med leverandører. Tett samarbeid med kommunene i Vestland.

 • 15:40 Digdir, Tor Arild Sunnevåg (Datadeling)

Tor Arild Sunnevåg, Digdir

Digitaliseringsdirektoratet er aktive formidlere og pådrivere for at egne og andres digitale løsninger gir bedre samhandling og utløser verdiene i dataen vi samler inn og forvalter. Digdir har lenge hatt en populær åpen arena for læring og utveksling av erfaring innen datadeling og informasjonsforvaltning. At direktoratet understøtter alle statlige foretak, er viden kjent. De er også aktive både i EU og i Norden. Gjennom sitt arbeid er de også tilstede for de private aktørene, f.eks. finansnæringen og Digital Norway for SMB-markedet. Direktoratet er også koordinator for realiseringen av de 7 livshendelsene som regjeringens digitaliseringsstrategi peker på.
 
Tor Arild er Seksjonsleder for Strategi og Forretningsutvikling samt ansvarlig for produktgruppen Datadeling i direktoratet. Han sitter i SKATE AU, Styringsrådet for fellesløsningene og også styringsrådet for KUDAF - Kunnskapssektorens datafelleskap. Han jobber også med å realisere tjenesten Oppgjør etter dødsfall og nye Altinn. Begge påvirker privat sektor.

 • 16:00 NCC, hva NCC er og hva NCC kan gjøre for bedrifter i samarbeid med EDIHer, Roger Kvam, Espen Flage-Larsen, Klaus Johannsen

Roger Kvam, Sigma2, Leder Nasjonalt kompetansesenter for HPC (NCC)

Bakgrunn fra IT ledelse og supercomputing innen halvleder og oljeindustri, med lang erfaring med arkitektur av supercomputere og utviklingssystemer for mikrochipper.

Espen Flage-Larsen, NCC (SINTEF)

Espen Flage-Larsen, currently a Senior Research Scientist at SINTEF, holds an MSc and PhD in Physics from the University of Oslo.He has extensive experience applying fundamental physics, particularly solid-state physics, to practical applications. As a required component of his research, he has also developed a significant background and competence in the operational utilization and application of digital technology.

Klaus Johannsen, NCC (NORCE AS)

Klaus Johannsen har bakgrunn fra fysikk (MSc) og matematikk (Ph.D.). Han har lang erfaring innen numerisk matematikk, IT-ledelse, programmering, maskinlæring og datavitenskap. Han jobber som sjefsforsker ved NORCE AS i Bergen og er prosjektleder for Euro HPC og NAIC.

 • 16:20 EDIH Oceanopolis: Anne Grete Ellingsen


Anne Grete Ellingsen, EDIH Oceanopolis

Ellingsen har lang erfaring som leder innen energi, finans og organisasjonslivet, i tillegg til bred styreerfaring fra børsnoterte og ikke-børsnoterte selskaper.
Hun har vært statssekretær i OED. Ellingsen er utdannet sivilingeniør og har en executive master i energiledelse.
Hun er tilknyttet EUs investeringsprogram EIC Accelerator som jurymedlem og coach og er akkreditert som cluster expert på gullnivå i European Cluster Association (ESCA).
Før ble engasjert av NORCE til å lede arbeidet med å bygge opp økosystemet som i dag utgjør EDIH Oceanopolis, ledet hun klyngen GCE NODE i 7år.

 • 16:40 EDIH Nemonoor: Eirik Andreassen

Eirik Andreassen, Digital Norway/EDIH Nemonoor

Eirik Andreassen er leder for digitale teknologier og bedriftsnettverk i Digital Norway – Toppindustrisenteret AS.  Eirikleder også Nemonoor, en norsk EDIH som hjelper små og mellomstore virksomheter med å ta i bruk kunstig intelligens.  Han var tidligere toppsjef i Veritas Petroleum Services (Singapore/Rotterdam), et globalt selskap spunnet ut av DNV GL. Totalt har Eirik over 20 års internasjonal ledererfaring, med alt fra prosjektledelse av byggeprosjekter til digitalisering av virksomheter. Han er utdannet sivilingeniør (Naval Architecture) fra NTNU i Trondheim med en Master of Science fra MIT i Boston.

 • 17:00 Kaffepause
   
 • 17:20 “Digital service og vedlikehold” v/Product Marketing Manager IoT I Anda-Olsen AS, Michael Carroza

Michael Carroza

Anda Olsen er en ledende leverandør av UPS og hybride strømløsninger. De leverer avbruddsfrie strømforsyninger og batterisystemer for bruk i krevende maritime miljøer.

 • 17:40 «Digitalisering av norsk SMB industri starter i Lefdal. Alle skal få» v/CEO Local Host, Sindre Kvalheim

Sindre Kvalheim, Local Host og VYRD

Sindre Kvalheim er daglig leder for Local Host og VYRD, og leder styret i Sparebanken Sogn og fjordane

 • 18:00 NORA: Klas Pettersen

Klas Pettersen, NORA

Klas Pettersen er CEO i NORA – Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium, et samarbeid  mellom åtte norske universiteter, tre høgskoler og fem forskningsinstitutter innenfor kunstig intelligens (KI), maskinlæring og robotikk.  

Pettersen er opprinnelig sivilingeniør i fysikk fra NTNU, hvor han studerte kvantemekanikk og relativitetsteori. Etter en kortere periode i konsulentbransjen startet han som stipendiat og ferdigstilte sin doktorgrad innenfor teoretisk nevrovitenskap ved NMBU i 2007.

En stor del av sin forskerkarriere har Pettersen jobbet med å bruke metoder fra fysikk, matematikk, informatikk og kunstig intelligens for å forstå mekanismer i hjernen. Pettersen har blant annet jobbet som forsker ved NMBU (2008-2013) og ved Det Medisinske fakultet ved Universitetet I Oslo (2014 til 2019). Han har også hatt forskeropphold ved University of California San Diego og jobbet som konsulent  i  Accenture.

Fra 2019 har Pettersen vært CEO i NORA, hvor han leder arbeidet med å styrke norsk forskning, utdanning og innovasjon innenfor kunstig intelligens.

 • 18:15 ENCCS: Dr. Lilit Axner, tilgang til EuroHPC ressurser for private bedrifter


Lilit Axner, ENCCS

Dr. Lilit Axner is the director of the current EuroCC National Competence Centre Sweden (ENCCS) who has also established the centre from the very beginning. Prior to that, she was a project manager at PDC High-Performance Computing Centre in Stockholm, Sweden. At PDC she is also one of the founders of the PDC Business Unit. Lilit has coordinated SNIC centres within PRACE since 2010 in Sweden. Lilit holds a PhD in Computer Science and has an MBA degree.

 • 18:30 NORA startup: Birte Hansen


Birte Hansen, NORA

Birte Hansen er Innovasjons- og Næringslivskoordinator i NORA – Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium, et samarbeid  mellom åtte norske universiteter, tre høgskoler og fem forskningsinstitutter innenfor kunstig intelligens (KI), maskinlæring og robotikk.
 
Birte har sin hons. BSc i internasjonal utvikling og kinesisk språk fra England, Msc i offentlig ledelse og sosial utvikling fra Copenhagen Business School, og hun har en dobbel doktorgrad fra Roskilde University og University of Chinese Academy of Sciences, som spesialiserer seg på digitalt entreprenørskap og innovasjon i Kina.  
 
Birte har over ti års internasjonal erfaring fra USA, England, Norge, Danmark, Kina og Singapore, hvor hun har tatt sin utdanning samt arbeidet for norsk næringsliv.
I NORA arbeider Birte med å etablere NORA industrinettverk og koordinerer NORA.startup.

 • 18:55 Transport til hotellet for de som trenger å skifte/sjekke inn
   
 • 19:45  Transport tilbake til konferansesenter
   
 • 20:00 Middag

 

Onsdag 7. Desember

 • 09:00 «Saga Connect, revolusjonerer tradisjonell logistikk i dag», leder digitalisering og IT, INC-gruppen, Børge K. Nordal

Børge K. Nordal, INC Gruppen / Fjordbase Holding

Børge er «Leder for digitalisering og IT» i INC Gruppen/ Fjordbase Holding. Og bistår i så måte med utvikling av IT plattform og nye løsninger. Han er utdannet systemutvikler og har jobbet med IT utviklingsprosjekter i overkant av 15 år. Før INC gruppen var han IKT leder i Fjord1 og Forretningsutvikler i Gjensidige Bank.

 • 09:20 Mowi, «MOWI 4,0/ Smart Farming – Bærekraftig verdikjede gjennom digitalisering og automatisering», fabrikksjef Sølve Kiviranta

Sølve Kiviranta, Mowi

Sølve er fabrikksjef på Mowi sitt lakseslakteri på Eggesbønes i Fosnavåg, verdens største lakseslakteri- og Mowi sitt første pilotanlegg innen automatisering. Sølve har tidligere jobbet på Ekornes med teknologi, teknologiutvikling og automatisering. Mowi har tett samarbeid med Cognite innen innhenting, lagring og analyse av data.

 • 09:40 Onshore Technologies, styreleder Trond-Inge Kvernevik
   
 • 10:00 Are Berset, Gagn Consulting, The future of the coastal industry
   
 • 10:20 NORCE, title: ‘Norwegian Coastal Forecasting Center’, Torleif Lothe


Torleif Lothe, NORCE

Torleif Lothe er oseanograf og forskningsleder for Hav og Kyst ved NORCE. Han har arbeidet med anvendte/industrielle problemstillinger innen måling, analyse og modellering/varsling av bølger, vind og strøm i over 25 år.
 
Eksempler på store oppdragsgivere er Equinor, Gassco,  Kystverket,  Sjøfartsdirektoratet, Statens Vegvesen, samt en rekke andre aktører innen vindkraft, oppdrettsnæring, shipping, skipsdesign og annet.    
Lothe er i tillegg regionansvarlig i NORCE for Haugalandet og Sunnhordlandsregionen.
 
Lothe ivrer for Norsk Kystvarslingssenter - et allmennyttig senter i NORCE som distribuerer gratis data og informasjon om bølger, vind og strøm langs kysten. Visjonen er at det ikke skal forekomme ulykker langs norskekysten som skyldes mangel på varsel om farlige bølge-vind eller strømforhold.

 • 10:40 «Kysten som innovasjonsmotor – hvordan Innovasjon Norge kan bidra» v/ avdelingsleder IN Vestland, Leif Inge Husabø

Leif Inge Husabø, IN Vestland

Leif har ansvar innen finansiering. Kontaktes om finansiering og rådgiving innen grønn industri, maritim og energi. Dette inkluderer ordningene Pilot E og Grønn plattform. Kontorsted: Sogndal

 • 11.00 Pause
   
 • 11:10 Paneldebatt, hva trenger næring for å lykkes, deltakere: entreprenører fra kystnæring: Mowi, Fjord Base, Onshore Technonlogies
  • Panel ledes av: Randi Humborstad
  • Paneldeltakere: Fjord Base, Onshore Technologies, Mowi, NORA startup, IN
    
 • 11:40 NCC, Tungregning som verktøy for konseptutvikling for ikke-spesialister, Paal Skjetne

Paal Skjetne, NCC (SINTEF)

Paal Skjetne is currently a Senior Research Scientist in SINTEF.
He has an MSc in Physics and a PhD in Biophysics from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU).
He has worked on multiphase flow problems in industry and environmental flows for 25 years. He served as a Research Manager in SINTEF's Chemical Engineering group for 9 years working on a wide range of industrial challenges.
For the last 10 years, he has focused on mass transfer in oceanic bubble plumes and bubble curtains and biological flows in the human body.

 • 12:00 Avslutning
 • 12:05 Lunsj

Om det nasjonale kompetansensenteret for HPC (NCC)

Gjennom Sigma2s ansvar som nasjonal leverandør av beregnings- og datalagringsressurser drifter vi Nasjonalt kompetansesenter for HPC for SME-bedrifter og industri. Kompetansesenteret er et samarbeid mellom Sigma2, SINTEF og NORCE, og tjenestene våre er finansiert av KDD, via Forskningsrådet og av EU, via EuroHPC. Senteret bistår privat industri, med særlig søkelys på SME-bedrifter, og offentlig forvaltning med å utvikle kompetanse til å ta i bruk avansert teknologi som høykapasitetsberegninger og -dataanalyse, kunstig intelligens og maskinlæring.

 

EuroCC, sigma2, sintef and Norce logos.
De nasjonale lagringsanleggene og superdatamaskinene er på vei inn i Lefdal Mine Datacenter

Sigma2 har valgt Lefdal Mine Datacenter som leverandør av datasenterkapasitet for de nasjonale e-infrastruktursystemene. Dette omfatter NIRD - National Infrastructure for Research Data og fremtidige nasjonale superdatamaskiner. NIRD er allerede installert og har offisiell åpning i LMD tirsdag 6. desember. Åpningensarrangementet avslutter med felles lunsj med Næringslivskonferansen.

Logos of the NCC’s funding institutions: EU, EuroCC, EuroHPC JU, Norges Forskningsråd.

Nasjonalt kompetansesenter for HPC har mottatt finansiering fra Norges Forskningsråd og European High-Performance Computing Joint Undertaking (JU) under tilskuddsavtale nr. 951732. JU mottar støtte fra EUs Horisont 2020 forsknings- og innovasjonsprogram og Tyskland, Bulgaria, Østerrike , Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Litauen, Latvia, Polen, Portugal, Romania, Slovenia, Spania, Sverige, Storbritannia, Frankrike, Nederland, Belgia, Luxembourg, Slovakia, Norge, Sveits, Tyrkia, Republikken Nord-Makedonia, Island og Montenegro.