Sigma2 gjennom Forskningsrådets nåløye

I svært hard konkurranse har UNINETT Sigma2 sluppet gjennom nåløyet, og vunnet frem med sin søknad om midler til forskningsinfrastruktur.

Gjennom Nasjonal satsning for forskningsinfrastruktur skal Forskningsrådet dele ut en milliard kroner til forskningsinfrastruktur. Av totalt 19 søknader er Sigma2 partner i tre søknader og vil lede forhandlinger med Forskningsrådet for to av disse.

Den økonomiske rammen for prosjektet blir gjort kjent i starten av juli. Til sammen 92 prosjekter søkte om 5,7 milliarder kroner.

For mer informasjon om denne saken og oversikt over andre prosjekter som er invitert til kontraktsforhandlinger, se nyhetssak på Forskningsrådets websider.