Kompetansensenterets webinarer

Hvilke muligheter kan finnes for din bedrift hvis dere kan utnytte og komme igang tidlig med tilgjengelig teknologi?

Nasjonalt kompetansesenter for HPC bistår industri og offentlig forvaltning med å ta i bruk avansert teknologi slik at virksomheter kan utnytte sitt forbedrings- og utviklingspotensial.

Vi arrangerer jevnlig webinarer for alle som er interessert i å lære mer om teknologi som høykapasitetsberegninger (HPC), kunstig intelligens og maskinlæring.

Du ser en oversikt over kommende webinarer nedenfor og informasjon om hvordan du kan melde deg på.

Du må gjerne også følge oss på LinkedIn eller melde deg på nyhetsbrevet vårt for å fortløpende følge med på våre aktiviteter, webinarer og aktuelle saker:
 

LinkedIn. Logo.  Følg oss på LinkedIn

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

September: Informasjon kommer

Følg med for mer info.

 

 

Oktober: Informasjon kommer

Følg med for mer info.

November: Informasjon kommer

Følg med for mer info.

Noen av temaene vi kommer til å ta opp:

  • Stordata i skyen
  • Skalering av AI-arbeidsmengde i HPC
  • Lisensiering
EuroCC, sigma2, sintef and Norce logos.

Tidligere webinarer og opptak

ML i en HPC-kontekst

I dette webinaret fra 25. mai 2022 lærer du mer om maskinlæring (ML) og hvordan dette raskt har blitt et av de største bruksområdene innen High-Performance Computing (HPC). Lysark fra webinaret (PDF)

I mange situasjoner er tilgang til dataressursene til én enkelt maskin ikke lenger tilstrekkelig, og utskalering er det eneste alternativet. Hvis du legger til den økende mengden data du trenger for å trene algoritmer, er det ikke noe rart at mange henvender seg til klynger for å dekke databehovene sine.

Møt senioringeniør og teamleder for de norske forskningsinfrastrukturtjenestenes GPU-team, Jørgen Nordmoen fra USIT.

Hvordan lykkes med å sikre nasjonal og europeisk finansiering, del 2

I dette webinaret fra 19. april 2022 tar vi opp igjen temaet om hvordan sikre nasjonal og europeisk finansiering. Du lærer mer om hvordan du kan dra nytte av den hjelpen som er tilgjengelig der ute.

Du møter Eirik Andreassen fra DigitalNorway og Ketil Rønning fra SINTEF, i tillegg til NCC-ekspertene Roger Kvam, Espen Flage-Larsen og Paal Skjetne.

Hvordan lykkes med å sikre nasjonal og europeisk finansiering, del 1

I dette webinaret fra 29. mars 2022 får du lære mer om hvordan du søker om offentlige midler, som f.eks. midler fra Norges forskningsråd og EU-midler, og hvordan du kan få hjelp til dette.

Webinaret ledes av Kompetansesenterets Roger Kvam og du møter du Eirik Andreasen fra Digital Norway, Nils Helseth fra Digifarm, Aase Marie Hundere fra Forskningsrådet, Mathias Aquirre Havgar fra Innovasjon Norge og Jens Lehrman Seram Coatings.

 

24 februar: HPC i offentlig og privat sky, Equinor

Vi møtte Equinors Hans Rune Bue for å lære mer om hvordan Equinor har tilpasset skyen for deler av arbeidet sitt, og hva som kreves for å lykkes her.

Webinar: HPC i offentlig og privat sky — presentasjon (pdf)

Vi støtter gjerne små og mellomstore bedrifter gjennom workshops rundt temaene diskutert av Equinor, for å analysere hvordan dette vil gjelde for din brukssituasjon, og de beste metodene for å overvinne utfordringer. Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer.

Vellykket bruk av kommersiell sky

I dette webinaret fra 27. januar 2022 møter vi Age Bakke, CTO i Norges Bank Investment Management (NBIM), også kjent som Oljefondet.

Her forteller Age, sammen med kollegene Håkon Brynildsen og Haakon Fjeldberg, om hvordan det har vært å forlate den gamle datasentermodellen til fordel for internt eierskap og bruk av kommersiell sky.

Som Age sier: – Vår filosofi er å aldri logge på en server.

Logos of the NCC’s funding institutions: EU, EuroCC, EuroHPC JU, Norges Forskningsråd.

Nasjonalt kompetansesenter for HPC er et prosjekt som mottar midler fra Norges Forskningsråd og European High-Performance Computing Joint Undertaking (JU) under tilskuddsavtale nr. 951732. JU mottar støtte fra EUs Horison 2020 forsknings- og innovasjonsprogram, og fra Tyskland, Bulgaria, Østerrike, Kroatia, Kypros , Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Litauen, Latvia, Polen, Portugal, Romania, Slovenia, Spania, Sverige, Storbritannia, Frankrike, Nederland, Belgia, Luxembourg, Slovakia, Norge, Sveits , Tyrkia, Republikken Nord-Makedonia, Island og Montenegro.