Oppstartsmøte for HPC Referansenettverk

Sigma2 har gleden av å invitere til oppstartsmøte i forbindelse med etablering av Referansenettverk for HPC i Norge.

 • Program
  09:30
  -
  10:00
  Registrering og kaffe
  Registrering og kaffe
  10:00
  -
  10:15
  Velkommen og introduksjon av Forskningrådet
  10:15
  -
  10:45
  Om Sigma2 og internasjonale engasjement generelt, og EuroHPC spesielt
  10:45
  -
  11:45
  Presentasjoner fra HPC brukere (institutt- og industrisiden)
  11:45
  -
  12:30
  Lunch
  12:30
  -
  13:30
  Forts. presentasjoner (institutt- og industrisiden)
  13:30
  -
  14:30
  EuroHPC - Norsk kompetansesenter for HPC. Målsetting, oppgaver, etablering.
  14:30
  -
  14:45
  Praktisk om referansenettverket, kontaktpunkter og kommunikasjonsform etc.
 • About

  About Oppstartsmøte HPC Referansenettverk

  Det anses å være av stor betydning at norsk industri i større grad anvender HPC (High Performance Computing) og er delaktige i utviklingen av denne typen teknologi og tjenester. Gjennom Forskningsrådets IKTPLUSS-program er Uninett Sigma2 AS gitt oppgaven å etablere et referansenettverk for HPC som bl.a. skal koordinere innspill fra norske miljøer og gi strategiske råd til Forskningsrådets satsinger.

 • Påmelding
09:30
-
10:00
Registrering og kaffe
Registrering og kaffe
10:00
-
10:15
Velkommen og introduksjon av Forskningrådet
10:15
-
10:45
Om Sigma2 og internasjonale engasjement generelt, og EuroHPC spesielt
10:45
-
11:45
Presentasjoner fra HPC brukere (institutt- og industrisiden)
11:45
-
12:30
Lunch
12:30
-
13:30
Forts. presentasjoner (institutt- og industrisiden)
13:30
-
14:30
EuroHPC - Norsk kompetansesenter for HPC. Målsetting, oppgaver, etablering.
14:30
-
14:45
Praktisk om referansenettverket, kontaktpunkter og kommunikasjonsform etc.

About Oppstartsmøte HPC Referansenettverk

Det anses å være av stor betydning at norsk industri i større grad anvender HPC (High Performance Computing) og er delaktige i utviklingen av denne typen teknologi og tjenester. Gjennom Forskningsrådets IKTPLUSS-program er Uninett Sigma2 AS gitt oppgaven å etablere et referansenettverk for HPC som bl.a. skal koordinere innspill fra norske miljøer og gi strategiske råd til Forskningsrådets satsinger.