Styret i Sigma2

  • Tom Røtting, avdelingsdirektør Sikt (styreleder)
  • Ingelin Steinsland, Prodekan for forskning, NTNU
  • Solveig Kristensen, Dekan, Det matematiske-naturvitenskapelige fakultetet, UiO
  • Gottfried Greve, Viserektor for innovasjon, satsinger og klynger, UiB
  • Arne Smalås, Dekan på Fakultetet for naturvitenskap og teknologi, UiT
  • Kenneth Ruud, administrerende direktør FFI (utpekt av Norges forskningsråd)
  • Ingela Nystrøm, professor Uppsala universitet (utpekt av Norges forskningsråd)

Styremøter og generalforsamling 2023

  • Agenda
  • Protokoll

Styremøter og generalforsamling 2022

Interessert styrepapirer fra tidligere møter? 

Ta kontakt med oss på contact@sigma2.no