Styret i Sigma2

 • Tom Røtting, administrerende direktør Uninett AS (styreleder)
 • Kenneth Ruud, prorektor for forskning og utvikling UiT
 • Terese Løvås, instituttleder Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU
 • Solveig Kristensen, dekan Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO
 • Helge Dahle, dekan Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB
 • Øyvind Hennestad, konsernadvokat Sintef (utpekt av Norges forskningsråd)
 • Ingela Nystrøm, professor Uppsala universitet (utpekt av Norges forskningsråd)

Styremøter 2021

10. februar: Ekstraordinært styremøte
9. mars: Styremøte 1-21
7. april: Styremøte 2-21
20. mai: Styremøte 3-21
9. juni: Generalforsamling
24. juni: Styremøte 4-21
26. august: Styremøte 5-21
 • Agenda
 • Saksliste
 • Referat
29.-30. september: Styremøte 6-21
 • Agenda 
 • Saksliste
 • Referat
4. november: Styremøte 7-21
 • Agenda
 • Saksliste
 • Referat
16. desember: Styremøte 8-21
 • Agenda 
 • Saksliste
 • Referat

Interessert styrepapirer fra tidligere møter? 

Ta kontakt med oss på sigma2@uninett.no