Styremøter og generalforsamling 2022

9. mars: Sigma2 styremøte 1-22
22. april: Sigma2 styremøte 2-22
13. mai: Ekstraordinært styremøte nr. 1
22. juni: Sigma2 styremøte 3-22
  • Agenda
  • Referat
20. juni: Generalforsamling
  • Agenda
  • Protokoll
21. september: Styremøte 4-22
  • Agenda
  • Referat
26. oktober: Sigma2 styremøte 5-22
  • Agenda
  • Referat
14. desember: Styremøte 6-22
  • Agenda 
  • Referat

Interessert styrepapirer fra tidligere møter? 

Ta kontakt med oss på contact@sigma2.no