Styremøter 2021

10. februar: Ekstraordinært styremøte
9. mars: Styremøte 1-21
7. april: Styremøte 2-21
20. mai: Styremøte 3-21
9. juni: Generalforsamling
24. juni: Styremøte 4-21
26. august: Styremøte 5-21
30. september: Styremøte 6-21
4. november: Styremøte 7-21
  • Agenda
  • Referat
16. desember: Styremøte 8-21
  • Agenda 
  • Referat

Interessert styrepapirer fra tidligere møter? 

Ta kontakt med oss på sigma2@uninett.no