Tidenes kraftigste norske superdatamaskin til forskere

Med en regnekraft tilsvarende over 34 000 laptoper vil Uninett Sigma2s nye superdatamaskin femdoble regnekapasiteten til norsk forskning.

 

I dag er regnekraft helt nødvendig for vitenskapelig fremskritt innenfor nærmest alle fagfelt. Skal Norge drive forskning som løser store vitenskapelig og samfunnsmessige utfordringer, må forskerne ha tilgang til superdatamaskiner som kan foreta svært omfattende beregninger.  

Uninett Sigma2 har det nasjonale ansvaret for å tilby regnekraft til norske forskere. Selskapet har nå anskaffet en ny superdatamaskin, og valget falt på BullSequana XH2000 levert av Atos. Med en teoretisk ytelse på til sammen 5,9 petaflops vil beregningskapasiteten i norsk forskning femdobles.  

- Skal vi løse kreftgåten og forstå klimautfordringer, utvikle nye medisiner og varsle ekstremvær, trenger forskere mer superdatakraft. Sigma2s nye superdatamaskin er et skritt på veien mot å finne svaret på de store utfordringene samfunnet står overfor, sier daglig leder i Uninett Sigma2 Gunnar Bøe. 

Maskinen skal plasseres ved NTNU i Trondheim, og den vil bli tilgjengelig for forskere i løpet av våren 2020. 

Tungregning til flere

Kampen om forskningsmidler tilspisser seg for norske forskere, og konkurransen fra utlandet blir stadig tøffere. 

- Med denne nye superdatamaskinen vil vi ha muligheten til å gi betydelig bedre tilgang til beregningsressursene de trenger. I tillegg ser vi også at stadig flere forskningsdisipliner tar i bruk tungregning. For eksempel språkforskning, psykologi og humaniora, forklarer Bøe. 

Grønn profil  

Et annet viktig aspekt ved den nye superdatamaskinen er varmegjenvinning. Den kan gjenvinne store deler av energien som brukes til beregninger, dette i form av varmt vann som skal benyttes til å varme opp bygninger på NTNU. All strøm vil også komme fra fornybar energi.

 

Tekniske spesifikasjoner for BullSequana XH2000

Antall beregningsnoder 1 344
Prosessorkjerner per node 2 x 64
Totalt antall prosessorkjerner 172 032
Totalt minne 372 TB
Høyhastighetsnettverk Mellanox Infiniband HDR100, Dragonfly+
Integrert datalagring 2,55 PB DDN Lustre
Kraftforbruk ved maks ytelse 952 kW
Gulvareal 14,78 m2 (29,56 m2)
Effektivitet varmegjenvinning 95%

Pressemelding fra Atos