Nasjonalt kompetansesenter for HPC

Nasjonalt kompetansesenter for HPC


Nasjonalt kompetansesenter for HPC er et samarbeid mellom Sigma2 AS, SINTEF og NORCE Norwegian Research Centre.

Vi bistår privat industri - med særlig søkelys på små og mellomstore bedrifter og offentlig forvaltning - i å utvikle kompetanse i bruk av avansert teknologi, som:

- Høykapasitetsberegninger (HPC)-
- Høykapasitets dataanalyser (HPDA)
- Kunstig intelligens (KI)
- Maskinlæring (ML)

Kan virksomheten din oppnå høyere effektivitet og konkurransefortrinn gjennom å ta i bruk avansert teknologi som dette?

La oss se på alt fra kartlegging og analyse av arbeidsflyten hos dere, til programmering av kode for å kjøre jobber på de nasjonale superdatamaskinene.

Siden oppstarten vår i 2021, har vi hjulpet mange bedrifter med å optimalisere driften gjennom å bistå med tilgang til, og veiledning i, bruk av HPC, maskinlæring og kunstig intelligens.

Bedriften din får også tilgang til kurs og opplæring slik at dere kan øke egen teknologikompetanse internt.

Remote video URL
Møt kompetansesenterets leder, Roger Kvam, som forteller om hvordan HPC er i bruk i samfunnet rundt oss.

Bilde
Logorad med logoene til EU, EuroCC, EuroHPC JU og Forskningsrådet

Dette prosjektet mottar finansiering fra Forskningsrådet i Norge og European High-Performance Computing Joint Undertaking (JU) under tilskuddsavtale nr. 101101903. JU mottar støtte fra Digital Europe Programme og Tyskland, Bulgaria, Østerrike, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Litauen, Latvia, Polen, Portugal, Romania, Slovenia, Spania, Sverige, Frankrike, Nederland, Belgia, Luxembourg, Slovakia, Norge, Tyrkia, Republikken Nord-Makedonia, Island, Montenegro, Serbia.