Om oss

Sigma2s oppdrag er å tilby høykapasitetsberegninger (tungregning) og storskala datalagring til forskere i Norge.

Sigma2 AS er et statlig heleid selskap etablert i 2015, da som et datterselskap under Uninett, fra 2022 eid av Sikt — Kunnskapssektorens tjenesteleverandør. Vi er finansiert av Kunnskapsdepartementet gjennom Norges forskningsråd, og får bidrag fra universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og NTNU.

De fire universitetene samarbeider tett med Sigma2 om å drive de nasjonale tjenestene. Dette samarbeidet går under navnet NRIS (Norwegian research infrastructure services).

Vi jobber sammen for å oppfylle visjonen vår:

Å styrke fremragende forskning for en bedre verden.

Om Sigma2 AS

Sigma2 har det strategiske og operasjonelle ansvaret for den nasjonale e-infrastrukturen for beregningsvitenskap (tungregning) og lagring av vitenskapelige data i Norge. Vi gir norske forskere og forskningsinstitusjoner tilgang til noen av verdens kraftigste superdatamaskiner.

Bilde
Sigma2 logo symbol.

E-infrastruktur er samlebetegnelsen for datasystemene som brukes til tungregning, behandling og lagring av stordata, og høykapasitetsnettverkene som forbinde systemene og forskere. I tillegg inkluderer e-infrastruktur også programvare og spesialiserte driftstjenester som er nødvendige for at forskere skal bruke de avanserte datasystemene.

I dag har Sigma2 brukere innen alt fra forskning på språk og språkmodeller til klima, hav og helse. Det var for eksempel våre tjenester Folkehelseinstituttet (FHI) brukte da de regner på R-tall og vaksineeffekt under covid-19 pandemien.

Alle forskningsmiljø med behov for tjenester innen tungregning og lagring av stordata kan søke om å få ressurser hos oss. Tildeling skjer på basert på vitenskapelig kvalitet.

Om NRIS

Våre aktiviteter er fellesfinansiert av Norges forskningsråd og konsortiumspartnere våre, som er de fire universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og NTNU. Dette samarbeidet mellom Sigma2 og universitetene går under navnet NRIS (Norwegian research infrastructure services).

Bilde
""

NRIS er en viktig grunnstein for det vellykkede nasjonale samarbeidet vi har i Norge om å samle kompetanse, ressurser og tilby e-infrastrukturtjenester til forskere og forskningsinstitusjoner.

NRIS består av høyt kvalifisert IT-personell ved universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og NTNU og ansatte i Sigma2. Samlet sett er vi omtrent 50 personer som danner et geografisk spredt kompetansenettverk. Dette sikrer at forskere som benytter seg av den nasjonale e-infrastrukturen, raskt og enkelt får tilgang til spesialisert brukerstøtte i nærheten av dem.

Kjerneaktvitetene i NRIS

  • Samlet brukerstøtte, inkludert en felles nasjonal helpdesk.

  • Avansert brukerstøtte

  • Delt opplæring og formidling av ressurer og aktiviteter.

  • Deltakelse i internasjonale partnerskap og prosjekter relatert til e-infrastruktur.

Utvalgte nyheter

DigiFarm revolusjonerer landbruket med kunstig intelligens

Bilde
Nils Helset.

Den norske bedriften DigiFarm er i ferd med å revolusjonere landbruket med kunstig intelligens (KI). Ved hjelp av avansert teknologi og tilgang til europeiske og nasjonale superdatamaskiner, utvikler de løsninger som kan ha stor samfunnsmessig betydning.

Gjennom sin forskning og utvikling har DigiFarm utviklet en KI-modell som kan detektere feltgrenser mellom jorder automatisk. Nylig testet de KI-modellen sin på Europas kraftigste superdatamaskin, LUMI. Her oppnådde de ekstraordinære resultater.

Les mer om DigiFarm på LUMI

Årsrapporten vår er klar: 2023— året da kunstig intelligens ble allemannseie

Bilde
Top storage users 2023 by field of science presented in a cake diagram

Tungregning og storskala datahåndtering blir stadig viktigere for digital transformasjon i nesten alle sektorer, inkludert KI-forskning som er sterkt avhengig av tilgang til slike tjenester.

Anskaffelse av nødvendig infrastruktur og utstyr er ikke bare kostbart, men systemene er også teknisk utfordrende å bruke for forskere. Drift av felles nasjonale superdatamaskiner gir derfor Norge en fordel som forskningsnasjon når vi står på terskelen til en digital transformasjon som er avhengig av våre tjenester.

Les mer i årsrapporten

Trygger norske forskningsdata i nedlagt gruve: Åpning av nytt lagringssystem

Bilde
Minister Ola Borten Moe during the opening of NIRD in Lefdal Mine Datacenter.

60 meter under bakken, 700 meter inne i et fjell på Vestlandet skal noen av Norges viktigste forskningsdata på områder som klima, energi og helse lagres. Nå har forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe (Sp) åpnet NIRD (Norwegian Infrastructure for Research Data), det nye lagringstilbudet for vitenskapelige data i Norge.

–Forskningsnasjonen Norge er avhengig av at vi kan lagre og dele data trygt. I dag har vi gode nyheter til alle, sa statsråden.

Les alt om åpningen

Språkmodeller trenes på en av verdens største tekstsamlinger

Bilde
The word "hello" in many lanuages surround a young girl with glasses.

Norge er med i et prosjekt som skal utfordre monopolsituasjonen for språkmodeller, hvor vi finner Apple´s Siri og Google Translate i spissen.

Moderne språkteknologi er umulig uten trening og finjustering av store dyplæringsmodeller. Språkmodeller skal nå trenes opp i europeiske språk, på enorme tekstsett fra Internettarkivet. Europas raskeste superdatamaskin LUMI og den helt nye nasjonale lagringsinfrastrukturen NIRD blir nøkkelbrikker i prosjektet.

Les mer om prosjektet

Norge blir deleier i ny europeisk kvantedatamaskin

Bilde
Close up of a quantum computer.

EuroHPC Joint Undertaking har valgt seks konsortier i EU som skal være vertskap for de første kvantedatamaskinene i samarbeidet. LUMI-Q-konsortiet, som Norge er medlem av, er blant de utvalgte prosjektene.

Kvantedatamaskiner kan øke effekten av forsknings- og innovasjonsarbeid dramatisk, og forventes på sikt å revolusjonere beregningsvitenskapen. Kvanteberegninger har et enormt potensial, men det følger også med en del utfordinger som må løses før norske forskere kommer i gang.

Mer om kvantedatamaskinen

Snart får Norge mye større tilgang på KI-kapasitet

Bilde
Illustration of how the Sigma2 space inside Lefdal Mine Datacenter will look.

En stadig utvikling av systemer for automatisering av oppgaver gir økt fokus på forskningsaktiviteter innenfor kunstig intelligens (KI) og maskinlæring.

Dette har medført at etterspørselen etter KI-ressurser har akselerert i løpet av de siste årene.

Det er derfor gode nyheter for KI-miljøene i Norge at kapasiteten nå øker både for forskere innen akademia og industri.

Nå øker regnekraften til den nasjonale e-infrastrukturen med 1000-gangen.

Mer om kapasitetsøkningen

Historien vår

Hvis du er nysgjerrig på hvordan Norge gjennom mange tiår har investert i superdatamaskiner og tilhørende tjenester for å fremme norsk forskning bør du sjekke ut vår historie: "A journey through the history of the Norwegian e-infrastructure".

Årsrapporter