Våre tjenester

Gjennom Nasjonalt kompetansesenter for HPC får bedriften din tilgang til kompetanse innen høykapasitetsberegninger (tungregning) og -dataanalyse, kunstig intelligens og maskinlæring. Vi kan blant annet hjelpe deg med:

 • Programvareutvikling
 • Testing
 • Gjennomføring
 • Optimalisering
 • Datahåndtering og analyse med skalering i svært parallelle miljøer

Vi bistår gjennom hele prosessen — helt fra å undersøke og forstå potensialet i virksomheten din, gjennomføre og optimalisere digitale arbeidsflyter, og til å tilpasse og få på plass digitale løsninger for spesifikke domener som er viktige for din bedrift.

Vårt mål er å reduseres det som kan oppleves som teknologiske hindringer, slik at din bedrift kan bruke tid på å utnytte og optimalisere de prosessene som er verdiskapende for dere.

Bilde
Two people working togehter on a laptop.
Nasjonalt kompetansesenteret for HPC hjelper små og mellomstore bedrifter med å utforske mulighetene som ligger i avansert teknologi.

Samarbeid med andre aktører

For å kunne gi bedrifter mer helhetlige tjenester, samarbeider Kompetansesenteret i nettverk og innovasjonsklynger med fokus på:

 • Digital innovasjon (EDIH)
 • Spesifikke domener
 • KI/ML
 • Dataledelse
 • Personvern og sikkerhet
 • Innovasjon

Vi samarbeider også med bedrifter og organisasjoner utenfor Norge, slik at vi kan tilby mer omfattende tjenester og kompetanse som ellers ikke er tilgjengelig nasjonalt.


Unikt nasjonalt støtteapparat for SMBer i Norge

Norge har et helt unikt støtteapparat som kan bistå i hele prosessen rundt digitalisering av SMBer — fra søknad, til gjennomføring av prosjektet. I støtteapparatet finner du:

Hos oss i Nasjonalt kompetansesenter for HPC får du tilgang til de nasjonale superdatamaskinene og bistand til å undersøke om virksomheten din kan oppnå høyere effektivitet og konkurransefortrinn gjennom å ta i bruk avansert teknologi som dette.

Bilde
Logoer til Nemonoor, Oceanopolis, Innovasjon Norge, Eurocc2 og NCC satt sammen i en kollasj.

Innovasjon Norge har høy kompetanse på EUs søknadsprosesser, og kan bistå med rådgiving til søknadsskriving, og være en viktig støttespiller i forberedelsene før søknadshøringer.

De digitale innovasjonshubene (EDIH) Nemonoor og Oceanopolis er eksperter innen kunstig intelligens og stordata. De hjelper bedrifter med å skaffe tilgjengelig kompetanse og hjelp fra aktører de samarbeider med innenfor sine domener.

Husk at vi i støtteapparatet står klare til å hjelpe deg. Enten du har spørsmål, trenger veiledning for å komme i gang, eller ønsker å diskutere mulighetene for din bedrift.

Vi samarbeider i tillegg med en rekke Centres of Excellence og øvrige kompetansesentra for HPC over hele Europa.


Test før du investerer

Sigma2 er en av partnerne i Nasjonalt kompetansesenter for HPC og eier de nasjonale superdatamaskinene og lagringssystemene for offentlig forskning i Norge.

Gjennom Sigma2 kan Kompetansesenteret tilby gratis testing (opptil 20.000 CPU-timer), gjennom tjenesten Small Scale Explorative Work (SSEW). her kan du prøve ut en idé eller teste før du eventuelt investerer i utvidet bruk.

Sigma2s infrastruktur er finansiert av Norges forskningsråd sammen med Universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og NTNU. Sigma2 kan selge inntil 5 % av total kapasitet til kommersielle kunder, men statlige reguleringer krever at slike tjenester selges til priser som kan sammenlignes med åpen markedspris.


Opplæring og aktiviteter

I tillegg til å tilby råd, veiledning og tilgang til de nasjonale superdatamaskinene og lagringssystemene, arrangerer vi også opplæringstilbud med fokus på kompetanseoverføring.

Vi arrangerer og finansierer vanligvis opplæring etter behov. Ta gjerne et titt på denne kursoversikten over kommende opplæringstilbud for de nasjonale tjenestene.

Nyttige forkortelser

Du som er ny eller ukjent i beregningsvitenskapens verden, kan møte på en del forkortelser det kan bli greit å væer kjent med.

Her har vi samlet noen av de vanligste:

 • AI /KI = Artificial Intelligence / Kunstig intelligens

 • CPU = Central Proseccing Unit / Sentral prosesseringsenhet

 • HPDA = High-Performance Data Analysis / Høykapasitets dataanalyse

 • HPC = High-Performance Computing / Høykapasistetsberegninger, eller tungregning

 • ML = Machine Learning / Maskinlæring

Opprettelsen av kompetansesenteret er et EU-initiativ gjennom prosjektet EuroCC, og det er opprettet tilsvarende "National Competence Centre" (NCC) over hele Europa. Hensikten med opprettelsen av sentrene er å støtte og fremme europeisk industri i et globalt marked.

Gjennom dette initiativet har vi tett samarbeid med de øvrige 32 europeiske landene som inngår i EuroCC-prosjektet, og du får derfor også tilgang til et stort europeisk kurstilbud.

Bilde
Logorad med logoene til EU, EuroCC, EuroHPC JU og Forskningsrådet

Dette prosjektet mottar finansiering fra Forskningsrådet i Norge og European High-Performance Computing Joint Undertaking (JU) under tilskuddsavtale nr. 101101903. JU mottar støtte fra Digital Europe Programme og Tyskland, Bulgaria, Østerrike, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Litauen, Latvia, Polen, Portugal, Romania, Slovenia, Spania, Sverige, Frankrike, Nederland, Belgia, Luxembourg, Slovakia, Norge, Tyrkia, Republikken Nord-Makedonia, Island, Montenegro, Serbia.