Om UNINETT Sigma2 AS

UNINETT Sigma2 AS administrerer den nasjonale infrastrukturen for beregningsvitenskap i Norge og tilbyr tjenester innen tungregning og datalagring. Arbeidet er organisert i infrastrukturaktiviteter, finansiert av Norges forskningsråd og samarbeidspartnere.  Virksomheten drives ikke-kommersielt. Sigma2 er et datterselskap av UNINETT og har hovedkontor i Trondheim.

NB! Nettstedet er under utvikling.

Om Sigma2 »

Arrangementer

Nordisk e-infrastrukturkonferanse

5. - 8. mai 2015

Les mer »

Kontakt oss

sigma@uninett.no

Twitter