LUMI - Europas kraftigste superdatamaskin

LUMI (Large Unified Modern Infrastructure) er en av verdens raskeste superdatamaskiner, drevet av et konsortium av elleve europeiske land, inkludert Norge. Den er en del av EuroHPC Joint Undertaking, et initiativ fra EU og europeiske land for å utvikle verdensledende e-infrastruktur i Europa. LUMI er bygget for å sikre at Europa har en av verdens ledende plattformer for kunstig intelligens.

Det er EuroHPC Joint Undertaking som står bak 8 nye paneuropeiske superdatamaskiner – 3 pre-exascale (blant dem LUMI) og 5 exa-scale. Halvparten av LUMI-ressursene tilhører EuroHPC Joint Undertaking, og den andre halvparten av ressursene tilhører de deltakende landene.

Bilde
The LUMI cabinets.
LUMI er et HPE Cray EX-system med en beregningskraft på 380 petaflops (HPL, High-Performance Linpack), noe som tilsvarer 1,5 millioner nye bærbare datamaskiner.

Norges deltakelse i LUMI-konsortiet

Norge, gjennom Sigma2, eier en del av superdatamaskinen LUMI. Prosjekter fra norske universiteter og forskningssentre kan søke om regnetid på LUMI gjennom nasjonale tildelingsprosesser. For norsk forskning og næringsliv er det viktig å ha tilgang til beregningskraft i verdensklasse. Denne teknologien kan bidra til å løse store samfunnsutfordringer innen disipliner som klima, energi, miljø og helse. LUMI vil også være en av verdens ledende plattformer for kunstig intelligens.

LUMI behandles som en utvidelse av nasjonale ressurser, og søknader blir hovedsakelig innvilget gjennom vår ordinære utlysning av ressurser.

Hvert konsortieland har en andel av ressursene basert på landets bidrag til LUMI-finansieringen.

Bilde
The Kajaani region in Finland, home of Supercomputer LUMI.
LUMI bruker 100 % vannkraft, og overskuddsvarmen brukes til å varme opp hundrevis av husholdninger i byen Kajaani, Finland, hvor den er lokalisert.


LUMI-konsortiet

De elleve landene som utgjør konsortiet er:

 • Belgia
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Island
 • Nederland
 • Norge
 • Polen
 • Sveits
 • Sverige
 • Tsjekkia

Norges deltagelse gir betydelige fordeler for norsk forskning og innovasjon.

Her tilbys tilgang til toppmoderne regneressurser og å fremme internasjonalt samarbeid.