Hvem er det som bruker HPC?

Tradisjonelt er det universiteter og forskningsinstitusjoner som har vært de store brukerne av høykapasitetsberegninger og stordataprosessering.

Dette har gjerne vært i forskning innenfor fagområder som for eksempel medisin, mikrobiologi, fysikk, kjemi og romfart.

I dag er det mange kommersielle bransjer som har høykapasitetsberegninger (HPC) som en kjernefunksjon i virksomheten:

  • Olje- og gassleting, der behandling av enorme datamengder fra seismikk og (CSEM) havbunnslogging er nøkkelen til å forstå hvor man skal investere i feltutbygginger.

  • Halvleder- og elektronikkutvikling, hvor HPC brukes for å simulere produktets funksjonalitet og avdekke feil før man går inn i fysisk produksjon. Det reduserer betydelig både kostnader og tiden det tar å få produkt til marked, og muliggjør utvikling på nanoskalaområdet.

  • I finanssektoren, hvor stordataanalyser og modelleringsscenarier hjelper til med å forstå risiko, forutsi endringer, ta automatiske beslutninger og avdekke svindel i sanntid.

  • Bil- og romfartsindustrien, hvor beregning og modellering av konstruksjonsstyrke og aerodynamikk bidrar til å utvikle sikrere og mer effektiv transport.

  • I underholdningsindustrien, hvor CGI hjelper til med å produsere scener og filmer som ville vært for kostbare eller farlige å lage uten HPC.

  • I livsvitenskapen, hvor bruk av HPC bidrar til å redusere utviklingstiden for nye medisiner og muliggjør dataanalyse av ekstremt store datasett.

Brukerhistorier fra industrien i Norge

Vi i Nasjonalt kompetansesenter for HPC har hjulpet flere bedrifter i gang med avansert teknologi. Nedenfor kan du lese mer om hva vi har bistått et utvalg bedrifter med.

Bilde
Logorad med logoene til EU, EuroCC, EuroHPC JU og Forskningsrådet

Dette prosjektet mottar finansiering fra Forskningsrådet i Norge og European High-Performance Computing Joint Undertaking (JU) under tilskuddsavtale nr. 101101903. JU mottar støtte fra Digital Europe Programme og Tyskland, Bulgaria, Østerrike, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Litauen, Latvia, Polen, Portugal, Romania, Slovenia, Spania, Sverige, Frankrike, Nederland, Belgia, Luxembourg, Slovakia, Norge, Tyrkia, Republikken Nord-Makedonia, Island, Montenegro, Serbia.