Priser

All læring og kunnskapsoverføring dekkes gjennom finansieringen i EuroCC prosjektet. Dette gjelder også arbeid med applikasjoner, algoritmer, arbeidsflyter og forretningsutvikling som ikke leder til et kommersielt produkt.

Kompetansesenteret kan også ferdigstille tjenester som ikke dekkes av finansieringen fra EuroCC til markedspris. For denne typen arbeid, som ikke dekkes direkte fra EuroHPC-prosjektet, kan vi bruke våre partneres ekspertise til å søke relevant finansiering fra andre kilder for å dekke arbeidet.

Mens arbeidet vårt er finansiert av KDD gjennom NFR, og EU gjennom EuroHPC JU, må våre virtuelle kostnader tas i betraktning når tjenestemottaker rapporterer om statlig finansiering, hvis det er over de EU-regulerte de minimis-reglene.

Bilde
Logorad med logoene til EU, EuroCC, EuroHPC JU og Forskningsrådet

Dette prosjektet mottar finansiering fra Forskningsrådet i Norge og European High-Performance Computing Joint Undertaking (JU) under tilskuddsavtale nr. 101101903. JU mottar støtte fra Digital Europe Programme og Tyskland, Bulgaria, Østerrike, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Litauen, Latvia, Polen, Portugal, Romania, Slovenia, Spania, Sverige, Frankrike, Nederland, Belgia, Luxembourg, Slovakia, Norge, Tyrkia, Republikken Nord-Makedonia, Island, Montenegro, Serbia.