Styret i Sigma2

  • Tom Røtting, avdelingsdirektør Sikt (styreleder)
  • Ingelin Steinsland, Prodekan for forskning, NTNU
  • Solveig Kristensen, Dekan, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO
  • Gottfried Greve, Viserektor for innovasjon, satsninger og klynger, UiB
  • Arne Smalås, Dekan på Fakultetet for naturvitenskap og teknologi, UiT
  • Kenneth Ruud, administrerende direktør FFI (utpekt av Forskningsrådet)
  • Ingela Nystrøm, professor Uppsala universitetet (utpekt av Forskingsrådet

Interessert i protokoller fra tidligere styremøter? Ta kontakt med oss på e-postadresse: contact@sigma2.no

Årsrapport