Photo collage. Illustration.

Om UNINETT Sigma2

UNINETT Sigma2 har det strategiske ansvaret for og drifter den nasjonale e-infrastrukturen for beregningsvitenskap i Norge. Vi tilbyr tjenester innen tungregning (HPC – High Performance Computing) og lagring av vitenskapelige data. Gjennom e-infrastrukturen får norske forskere og forskningsinstitusjoner tilgang til noen av verdens kraftigste datamaskiner. Alle forskningsmiljø med behov for høykapasitetsberegninger og lagring av store datamengder kan søke om å bruke e-infrastrukturen.

I dag har Sigma2 brukere innen alt fra klima- og havforskning til språk, energi og helse. Folkehelseinstituttet (FHI) bruker for eksempel Sigma2s tjenester når de regner på R-tall og vaksineeffekt i forbindelse med covid-19. 

Våre tjenester
Ansatte
Styret 

Årsrapport 2020

Nyheter og aktuelt

Slik har norske klimasimuleringer bidratt til FNs klimarapport

Når de norske klimaforskerne leverer underlag til FNs klimapanelrapport, bruker de ikke hvilken som helst datamaskin til å regne på utslippsscenarier. De må kjøre modeller i flere tusen modellår for å forstå effektene av klimaendringer. Da trengs regnekraften til de nasjonale superdatamaskinene. 

Les mer om de norske klimasimuleringene

Sigma2 leter etter datasenterkapasitet til fremtidige nasjonale superdatamaskiner og lagringsanlegg.
Kontrakten har en verdi på flere titalls millioner. 

Det første anlegget som skal inn, er et nytt nasjonalt lagringssystem som skal installeres i løpet av våren 2022. Deretter står Norges neste superdatamaskin for tur. 

Les mer om anskaffelsen

Hvordan regner FHI på effektene av covid-19?

Det er ikke en bærbar datamaskin modelleringsteamet ved Folkehelseinstituttet (FHI) setter seg foran når de skal regne på forventet effekt av massevaksinering, eller hvor raskt virusmutasjoner sprer seg.

Her er det snakk om komplekse simuleringer som krever regnekraften til noen av de kraftigste datamaskinene vi har i Norge.

Les mer om FHIs beregninger

Se flere nyhetssaker

Nå blir superdatamaskinen Betzy enda raskere

Nå utvides beregningskapasiteten til Norges kraftigste datamaskin, Betzy. Etter utvidelsen vil superdatamaskinen støtte GPU-akselererte jobber.  

Av de nasjonale HPC anleggene var det bare superdatamaskinen Saga som tidligere støttet GPU-beregninger.

Les mer om utvidelsen

Dobler årlig finansiering fra 75 til 150 millioner kroner

Nå har Sigma2 og de fire samarbeidsuniversitetene NTNU, UiB, UiO og UiT signert en ny avtale om finansiering av den nasjonale e-infrastrukturen for beregningsvitenskap. Avtalen innebærer en dobling både i finansieringen fra universitetene og fra Norges forskningsråd. 

Les mer om avtalen

Forskningsaktiviteter

Se flere prosjekter