Photo collage of varoius research and parts of an HPC system. Illustration.

Om Sigma2

Sigma2 har det strategiske og operasjonelle ansvaret for den nasjonale e-infrastrukturen for beregningsvitenskap og lagring av vitenskapelige data i Norge. Vi tilbyr tjenester innen høykapasitetsberegninger/tungregning (HPC – High Performance Computing) og lagring av vitenskapelige data. Gjennom e-infrastrukturen får norske forskere og forskningsinstitusjoner tilgang til noen av verdens kraftigste datamaskiner. Alle forskningsmiljø med behov for høykapasitetsberegninger og lagring av store datamengder kan søke om å bruke e-infrastrukturen.

Vi samarbeider med de fire BOTT universitetene NTNU, UiB, UiO og UiT om å levere tjenester. Samarbeidet går under navnet NRIS (Norwegian research infrastructure services). Dagens nasjonale anlegg står hos NTNU og UiT. Fra 2022 vil nye nasjonale superdatamaskiner og lagringsanlegg plasseres hos Lefdal Mine Datacenter.

1. januar 2022 etablerte Kunnskapsdepartementet et nytt forvaltningsorgan, Sikt – Kunnskapssektorens forvaltningsorgan. Uninett AS, NSD og deler av Unit inngår i det nye forvaltningsorganet. Sigma2, som tidligere var et datterselskap under Uninett AS, er nå et selskap under Sikt. 

I dag har Sigma2 brukere innen alt fra klima- og havforskning til språk, energi og helse. Folkehelseinstituttet (FHI) bruker for eksempel Sigma2s tjenester når de regner på R-tall og vaksineeffekt i forbindelse med covid-19.

Våre tjenester
Ansatte
Styret 

Årsrapport 2022

Nyheter og aktuelt

Årsrapport 2022 er publisert

Vi gleden av å dele årsrapporten vår for 2022! Rapporten bør vekke interesse hos alle som er interessert i superdatamaskiner, stordata, kunstig intelligens, maskinlæring – og ikke minst spennende forskning.

Rapporten presenterer et rikt utvalg brukerhistorier der du kan lære mer om noe av forskningene de nasjonale tjenestene og systemene støtter.
Du få også vite mer om hvem som bruker tjenestene, hvordan de får tilgang, og hvem vi samarbeider med i Europa for å gi forskere i Norge tilgang til enda større systemer og spesialisert kompetanse.

Årsrapport 2022

Trygger norske forskningsdata i nedlagt gruve

60 meter under bakken, 700 meter inne i et fjell på Vestlandet skal noen av Norges viktigste forskningsdata på områder som klima, energi og helse lagres. Nå har forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe (Sp) åpnet NIRD (Norwegian Infrastructure for Research Data), det nye lagringstilbudet for vitenskapelige data i Norge.

–Forskningsnasjonen Norge er avhengig av at vi kan lagre og dele data trygt. I dag har vi gode nyheter til alle, sa statsråden.

Les mer om åpningen

Nå skal språkmodeller trenes i europeiske språk på en av verdens største tekstsamlinger

Norge er med i et prosjekt som skal utfordre monopolsituasjonen for språkmodeller, hvor vi finner Apple´s Siri og Google Translate i spissen. Språkmodeller skal nå trenes opp i europeiske språk, på enorme tekstsett fra Internettarkivet. Europas raskeste superdatamaskin LUMI og den helt nye nasjonale lagringsinfrastrukturen NIRD blir nøkkelbrikker i prosjektet.

Les hele saken

Norge blir deleier i ny europeisk kvantedatamaskin

EuroHPC Joint Undertaking har valgt seks konsortier i EU som skal være vertskap for de første kvantedatamaskinene i samarbeidet. LUMI-Q-konsortiet, som Norge er medlem av, er blant de utvalgte prosjektene.

Kvantedatamaskiner kan øke effekten av forsknings- og innovasjonsarbeid dramatisk, og forventes på sikt å revolusjonere beregningsvitenskapen. Kvanteberegninger har et enormt potensial, men det følger også med en del utfordinger som må løses før norske forskere kommer i gang.

Mer om Kvantedatamaskinen

Snart får Norge mye større tilgang på KI-kapasitet

En stadig utvikling av systemer for automatisering av oppgaver gir økt fokus på forskningsaktiviteter innenfor kunstig intelligens (KI) og maskinlæring. Dette har medført at etterspørselen etter KI-ressurser har akselerert i løpet av de siste årene. Det er derfor gode nyheter for KI-miljøene i Norge at kapasiteten nå øker både for forskere innen akademia og industri.

Les mer om kapsitetsøkningen og bruk av KI-ressurser