Photo collage. Illustration.

Om UNINETT Sigma2

UNINETT Sigma2 har det strategiske ansvaret for og drifter den nasjonale e-infrastrukturen for beregningsvitenskap i Norge. Vi tilbyr tjenester innen tungregning (HPC – High Performance Computing) og lagring av vitenskapelige data. Gjennom e-infrastrukturen får norske forskere og forskningsinstitusjoner tilgang til noen av verdens kraftigste datamaskiner. Alle forskningsmiljø med behov for høykapasitetsberegninger og lagring av store datamengder kan søke om å bruke e-infrastrukturen.

I dag har Sigma2 brukere innen alt fra klima- og havforskning til språk, energi og helse. Folkehelseinstituttet bruker for eksempel Sigma2s tjenester når de regner på R-tall og vaksineeffekt i forbindelse med covid-19. 

Våre tjenester
Ansatte
Styret 

Årsrapport 2020

Nyheter og aktuelt

Hvordan regner FHI på effektene av covid-19 vaksinering?

Det er ikke en bærbar datamaskin modelleringsteamet ved FHI setter seg foran når de skal regne på forventet effekt av massevaksinering eller hvor raskt virusmutasjoner sprer seg. Her er det snakk om komplekse simuleringer som krever regnekraften til noen av de kraftigste datamaskinene vi har i Norge.

Les mer om FHIs beregninger

Nå blir superdatamaskinen Betzy enda raskere

Nå utvides beregningskapasiteten til Norges kraftigste datamaskin, Betzy. Etter utvidelsen vil superdatamaskinen støtte GPU-akselererte jobber.  

Av de nasjonale HPC anleggene var det bare superdatamaskinen Saga som tidligere støttet GPU-beregninger.

Les mer om utvidelsen

Sigma2s årsrapport for 2020 er klar

For første gang har vi laget en årsrapport som viser frem noe av den spennende forskningen som foregår på den nasjonale e-infrastrukturen. Her kan du også lese mer om tjenesteutviklingen i Sigma2 det siste året og de internasjonale samarbeidene vi deltar i. 

Les årsrapporten 2020

Se flere nyhetssaker

Dobler årlig finansiering fra 75 til 150 millioner kroner

Nå har Sigma2 og de fire samarbeidsuniversitetene NTNU, UiB, UiO og UiT signert en ny avtale om finansiering av den nasjonale e-infrastrukturen for beregningsvitenskap. Avtalen innebærer en dobling både i finansieringen fra universitetene og fra Norges forskningsråd. 

Les mer om avtalen

En av verdens største datamaskiner åpnes for testkjøring

I juli vil utvalgte pilotprosjekter starte testkjøringer på LUMI, en av verdens største datamaskiner. Den pan-europeiske superdatamaskinen klargjøres for test fra 12. juli og nå starter utvelgelsen av hvilke prosjekter som skal være med på testingen.

Les mer om LUMI og de norske prosjektene