Photo collage. Illustration.

Om UNINETT Sigma2

UNINETT Sigma2 har det strategiske ansvaret for og drifter den nasjonale e-infrastrukturen for beregningsvitenskap i Norge. Vi tilbyr tjenester innen tungregning (HPC – High Performance Computing) og lagring av vitenskapelige data. Gjennom e-infrastrukturen får norske forskere og forskningsinstitusjoner tilgang til noen av verdens kraftigste datamaskiner. Alle forskningsmiljø med behov for høykapasitetsberegninger og lagring av store datamengder kan søke om å bruke e-infrastrukturen.

I dag har Sigma2 brukere innen alt fra klima- og havforskning til språk, energi og helse. Folkehelseinstituttet bruker for eksempel Sigma2s tjenester når de regner på R-tall og vaksineeffekt i forbindelse med covid-19. 

Våre tjenester
Ansatte
Styret 


Nyheter og aktuelt

Dobler årlig finansiering fra 75 til 150 millioner kroner

Daglig leder i Sigma2, Gunnar Bøe mener den nye samarbeidsavtalen vil gi økt forutsigbarhet for forskerne og bedre langsiktighet i investeringene i e-infrastruktur. (Foto: Andreas Bach).

Nå har Sigma2 og de fire samarbeidsuniversitetene NTNU, UiB, UiO og UiT signert en ny avtale om finansiering av den nasjonale e-infrastrukturen for beregningsvitenskap.

Avtalen innebærer en dobling både i finansieringen fra universitetene og fra Norges forskningsråd. 

Les mer om avtalen

En av verdens største datamaskiner åpnes for testkjøring

På dette datasenteret i Kajaani, Finland står LUMI, en av verden største datamaskiner (foto: Esa Heiskanen, CSC). 

I juli vil utvalgte pilotprosjekter starte testkjøringer på LUMI, en av verdens største datamaskiner. Den pan-europeiske superdatamaskinen klargjøres for test fra 12. juli og nå starter utvelgelsen av hvilke prosjekter som skal være med på testingen.

Les mer om LUMI og de norske prosjektene

Hvordan regner FHI på effektene av covid-19 vaksinering?

Det er på lignende maskiner som denne at FHI kjører sine covid-19 modelleringer (foto: Espen Ali Johansen, Uninett).

Det er ikke en bærbar datamaskin modelleringsteamet ved FHI setter seg foran når de skal regne på forventet effekt av massevaksinering eller hvor raskt virusmutasjoner sprer seg. Her er det snakk om komplekse simuleringer som krever regnekraften til noen av de kraftigste datamaskinene vi har i Norge.

Les mer om FHIs beregninger

Se flere nyhetssaker