Photo collage. Illustration.

Om Sigma2

Sigma2 har det strategiske og operasjonelle ansvaret for den nasjonale e-infrastrukturen for beregningsvitenskap og lagring av vitenskapelige data i Norge. Vi tilbyr tjenester innen høykapasitetsberegninger/tungregning (HPC – High Performance Computing) og lagring av vitenskapelige data. Gjennom e-infrastrukturen får norske forskere og forskningsinstitusjoner tilgang til noen av verdens kraftigste datamaskiner. Alle forskningsmiljø med behov for høykapasitetsberegninger og lagring av store datamengder kan søke om å bruke e-infrastrukturen.

Vi samarbeider med de fire BOTT universitetene NTNU, UiB, UiO og UiT om å levere tjenester. Samarbeidet går under navnet NRIS (Norwegian research infrastructure services). Dagens nasjonale anlegg står hos NTNU og UiT. Fra 2022 vil nye nasjonale superdatamaskiner og lagringsanlegg plasseres hos Lefdal Mine Datacenter.

1. januar 2022 etablerte Kunnskapsdepartementet et nytt forvaltningsorgan, Sikt – Kunnskapssektorens forvaltningsorgan. Uninett AS, NSD og deler av Unit inngår i det nye forvaltningsorganet. Sigma2, som tidligere var et datterselskap under Uninett AS, er nå et selskap under Sikt. 

I dag har Sigma2 brukere innen alt fra klima- og havforskning til språk, energi og helse. Folkehelseinstituttet (FHI) bruker for eksempel Sigma2s tjenester når de regner på R-tall og vaksineeffekt i forbindelse med covid-19.

Våre tjenester
Ansatte
Styret 

Årsrapport 2021

Nyheter og aktuelt

Nå skal språkmodeller trenes i europeiske språk på en av verdens største tekstsamlinger

Norge er med i et prosjekt som skal utfordre monopolsituasjonen for språkmodeller, hvor vi finner Apple´s Siri og Google Translate i spissen. Språkmodeller skal nå trenes opp i europeiske språk, på enorme tekstsett fra Internettarkivet. Europas raskeste superdatamaskin LUMI og den helt nye nasjonale lagringsinfrastrukturen NIRD blir nøkkelbrikker i prosjektet.

Les hele saken

Norge blir deleier i ny europeisk kvantedatamaskin

Norge bli deleier i ny europeisk kvantedatamaskin. Kvantedatamaskiner kan øke effekten av forsknings- og innovasjonsarbeid dramatisk, og forventes på sikt å revolusjonere beregningsvitenskapen. Kvanteberegninger har et enormt potensial, men det følger også med en del utfordinger som må løses før norske forskere kommer i gang.

Les mer om kvantedatamaskinen og hva den kan betyr for norsk forskning

LUMI skal løse globale utfordringer og fremme grønn omstilling

13. juni ble Europas nye superdatamaskin, LUMI innviet i Kajaani i Finland. Norge eier en del av LUMI gjennom Sigma2, og superdatamaskinen vil uten tvil bli et viktig verktøy for europeisk forskning i årene som kommer.

Europas nye flaggskipcomputer skiller seg fra andre superdatamaskiner, som ofte er kjent for høy energibruk, og den forventes å bli sentral i å fremme digital og grønn omstilling i samfunnet.

Les mer om LUMI

Snart får Norge mye større tilgang på KI-kapasitet

En stadig utvikling av systemer for automatisering av oppgaver gir økt fokus på forskningsaktiviteter innenfor kunstig intelligens (KI) og maskinlæring. Dette har medført at etterspørselen etter KI-ressurser har akselerert i løpet av de siste årene. Det er derfor gode nyheter for KI-miljøene i Norge at kapasiteten nå øker både for forskere innen akademia og industri.

Les mer om kapsitetsøkningen og bruk av KI-ressurser

Ny kontrakt med Norges forskningsråd

Vi har nylig signert ny kontrakt med Norges forskningsråd om basisfinansiering for de neste 6 årene.

- Dette er gode nyheter for forsknings-Norge. Samtidig gjør den høye etterspørselen etter e-infrastrukturtjenester at det fortsatt trengs større finansiering om Norge skal være konkurransedyktig, sier daglig leder, Gunnar Bøe.

Les mer om finansiering

Vi anskaffer ny nasjonal lagringsinfrastruktur

Det nye lagringssystemet er en del av den nasjonale e-infrastrukturen for forskning og utdanning, og blir det klart største tilbudet for datalagring for forskning i Norge. 

- No blir den nasjonale lagringsinfrastrukturen styrkt og det er gode nyheiter for forskarar innanfor alle vitskaplege disiplinar, seier statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp).
 

Les mer om anskaffelsen